Wymogi prawne co do stosowania wentylacji mechanicznej

sklep spożywczy
Wyposażenie nowoczesnych sklepów
18 listopada 2019
Na co zwrócić uwagę wybierając komplet mebli ogrodowych dla dużej rodziny?
18 grudnia 2019
Show all

Wymogi prawne co do stosowania wentylacji mechanicznej

wentylacja mechaniczna

Przykładowy schemat wentylacji mechanicznej.

Wentylacja mechaniczna jest chętnie wybieranym systemem wentylacji przez osoby planujące budowę domu. Korzyści uzyskane dzięki temu rozwiązaniu polegają głównie na zmniejszeniu kosztów ogrzewania domu, oraz znaczna poprawa warunków higienicznych dzięki stałemu dostarczaniu do pomieszczeń domu świeżego, ogrzanego powietrza i bardzo sprawnym odprowadzaniu wilgoci i zużytego powietrza. Mechaniczna wentylacja jest opcją, ale w niektórych sytuacjach wymogiem. Jej zastosowanie regulowane jest przez polskie prawo.

Prawne regulacje dotyczące wentylacji w budynkach

Głównym aktem prawnym, jaki reguluje kwestie związane z wentylacją w budynkach jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015. 0.1422). Rozdział 6 tego rozporządzenia całkowicie poświęcony jest zagadnieniom wentylacyjnym i klimatyzacyjnym w budownictwie. Do tego dochodzą przepisy odrębne i Polskie Normy regulujące kwestie wentylacji. Najważniejszy z zapisów mówi, że obowiązek montażu wentylacji mechanicznej narzucony jest na budynki wysokie i wysokościowe. W pozostałych dopuszcza się stosowanie wentylacji grawitacyjnych lub hybrydowych. Co ważne, w budynku z działającą instalacją mechaniczną, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja mechaniczna powinna mieć regulowaną wydajność. Skuteczność wentylacji domowej powinna osiągać co najmniej 20 m3 na godzinę wielkości strumienia wywiewanego z pomieszczeń na osobę. Inne są regulacje prawne jeśli chodzi o wentylację przemysłową. W takich miejscach jak hale przemysłowe, magazyny warto instalować wentylatory przemysłowe promieniowe.

kanał wentylacyjny

Kiedy wymagane jest stosowanie rekuperacji?

Rozporządzenie to reguluje także w niektórych sytuacjach stosowanie odzysku ciepła – czyli rekuperacji w instalacjach wentylacji mechanicznej. Obowiązek stosowania rekuperacji pojawia się w sytuacji, kiedy system wentylacji osiąga skuteczność na poziomie 500 m3 oraz wyższych. Odzysk ciepła musi wynosić minimum 50%. Dotyczy to także recyrkulacji powietrza.

Pozostałe regulacje rozporządzenia

Omawiany rozdział 6 rozporządzenia reguluje także kilka innych kwestii, które dotyczą także instalatorów wentylacji. Znajdujemy bowiem szereg przepisów dotyczących umiejscowienia w budynku czerpni powietrza oraz wyrzutni. Pojawiają się także konkretne wymagania dotyczące przewodów wentylacyjnych, samych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych takich jak:

  • centrale,
  • klimakonwektory wentylatorowe,
  • klimatyzatory,
  • aparaty ogrzewcze,
  • aparaty chłodząco-wentylacyjne,
  • urządzenia do odzyskiwania ciepła,
  • nawilżacze,
  • połączenia wentylatorów,
  • przepustnice.
wentylacja mechaniczna

Przykładowy schemat wentylacji mechanicznej.

POJĘCIA:

Budynki wysokie oznaczane skrótem W, klasyfikujemy tak obiekty, budynki mieszkalne o wysokości ponad 25m do 55 metrów włącznie. (analogicznie określając budynek wysokie za pomocą liczby kondygnacji mieszkalnych dotyczyć to będzie budynków, których liczba kondygnacji wynosi ponad 9, aż do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie. – źródło

Budynki wysokościowe określane jako WW jest to ostatnia grupa budynków określona w rozporządzeniu. Budynki wysokościowe dotyczą obiektów, których wysokość przekracza 55 metrów nad poziomem terenu lub liczby sobie ponad 18 kondygnacji nadziemnych. – źródło

WENTYLACJA (łac. ventilatio = przewietrzanie) jest to wymiana powietrza w pomieszczeniach, polegająca na usuwaniu powietrza zanieczyszczonego lub gorącego i doprowadzeniu powietrza świeżego lub chłodnego. Zadaniem wentylacji jest usuwanie z pomieszczeń zamkniętych (biurowych, mieszkalnych, produkcyjnych i innych) powietrza zanieczyszczonego, a dostarczenie powietrza świeżego, czystego o określonej temperaturze, tzn. jego oczyszczenie i podgrzanie do wymaganej temperatury przed wprowadzeniem do pomieszczeń. – źródło

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *