Kontrola drzwi przeciwpożarowych – kiedy i jak?

Jak pokonać schody, poruszając się na wózku?
4 maja 2017
Opony w wózkach widłowych
11 maja 2017
Show all

Kontrola drzwi przeciwpożarowych – kiedy i jak?

naklejka na drzwi przeciwpożarowe

Każdy właściciel zabezpieczeń pożarowych, czy zarządca budynku, zobowiązany jest do przestrzegania obowiązkowych przeglądów posiadanego wyposażenia przeciwpożarowego budynku. Każdy element systemu ppoż z mocy prawa musi zostać poddany kontroli i czynnościom serwisowym, aby był zdatny do użytku i nie stanowił zagrożenia. przyjrzymy się dzisiaj bliżej drzwiom przeciwpożarowym, które stanowią element biernej ochrony przeciwpożarowej w budynku. 

Na jakiej podstawie należy dokonywać przeglądów drzwi ppoż?

Przeglądy urządzeń przeciwpożarowych w tym drzwi, o których mowa, należy dokonywać na podstawie następujących dokumentów:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (pobierz rozporządzenie),
 • instrukcja obsługi urządzenia,
 • dokumentacja techniczno-ruchowa.

Podstawowym dokumentem, który wymaga przeprowadzanie przeglądów kontrolnych jest Rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2010 r. Instrukcja obsługi jak i dokumentacja techniczno-ruchowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące częstotliwości dokonywania przeglądów.

Jak często wykonywać przeglądy drzwi przeciwpożarowych?

Jak mówi wyżej wymienione rozporządzenie:

§ 3.2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Skoro zatem drzwi przeciwpożarowe uznane są za urządzenie przeciwpożarowe wymaga się od nich przynajmniej corocznych przeglądów. pamiętajmy jednak o istnieniu dokumentów wydanych przez producenta, które mogą uszczegółowić terminy i nakazać częstszych przeglądów.

drzwi metalowe przeciwpożarowe

Jak przebiega kontrola drzwi przeciwpożarowych?

Firmy posiadające odpowiednie kwalifikacje dokonują przeglądów, podczas których bada się praktycznie każdy element drzwi, oraz sposób ich działania działania. Oględziny zakończone są sporządzeniem protokołu i oznaczeniem drzwi z data przeprowadzenia badania. Przykładowymi czynnościami są:

Podczas przeglądu technicznego drzwi ppoż. technicy POL-POŻ wykonują czynności:

 • ogólna kontrola wzrokowa kompletności drzwi i ich osprzętu,
 • kontrola kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi (tabliczki znamionowe),
 • ocena swobody ruchu skrzydła,
 • kontrola kompletności i poprawności osadzenia uszczelek,
 • kontrola poprawności funkcji zamykania drzwi;
 • kontrola poprawności zadziałania regulatora kolejności zamykania skrzydeł (drzwi dwuskrzydłowe),
 • weryfikacja siły niezbędnej do otwarcia drzwi, ew. regulacja samozamykacza,
 • kontrola prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, ew. regulacja,
 • sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi,
 • kontrola i ew. regulacja pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi,
 • kontrola funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, ew. regulacja,
 • kontrola zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub mocujących,
 • kontrola osadzenia ościeżnicy,
 • po wykonaniu czynności, każde sprawdzone drzwi przeciwpożarowe powinny być zaopatrzone w naklejkę kontrolną z napisem „SPRAWDZONE” wraz z datą następnego badania, a w przypadku konieczności naprawy „DO NAPRAWY”,
 • sporządzenie protokołu z przeglądu.

źródło: http://pol-poz.pl/drzwi-przeciwpozarowe-przeglady-techniczne-serwis

Pamiętajmy, że utrzymywanie urządzeń przeciwpożarowych w dobrym stanie technicznym to obowiązek właściciela obiektu, ponieważ ma to realny wpływ na jakość zabezpieczeń i zgodność sprzętu z normami prawnymi. Samo posiadanie urządzeń przeciwpożarowych nie zwalnia z obowiązku dokonywania przeglądów.

Komentarze są wyłączone.