Wentylatory przemysłowe pod lupą – działanie, budowa, wykorzystanie

hydrant
Rodzaje hydrantów w budynkach
5 kwietnia 2017
Jak pokonać schody, poruszając się na wózku?
4 maja 2017
Show all

Wentylatory przemysłowe pod lupą – działanie, budowa, wykorzystanie

wentylator promieniowy

Wentylator promieniowy

Budowa i zasada działania wentylatorów przemysłowych

Wentylatory przemysłowe to urządzenia wirnikowe służące do przetłaczania powietrza, gazów, par. mają one szerokie zastosowanie w przemyśle, w procesach produkcyjnych, w elektrociepłowniach. Mogą mieć różne zadania w zależności od rodzaju wentylatora jak i sposobu wykorzystania. mogą zatem pracować w sposób nadmuchowy, wyciągowy lub ssąco-tłoczący. Pod względem konstrukcyjnym wyróżniamy dwa główne typy wentylatorów:

 1. wentylatory promieniowe,
 2. wentylatory osiowe.

Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że przepływ powietrza w wentylatorze promieniowym jest prostopadły do osi wirnika, natomiast osiowe wentylatory tłoczą powietrze w układzie równoległym do osi wirnika.

wentylator osiowy kanałowy

Wentylator kanałowy

Zasada działania wentylatora

Aby wentylator mógł pełnić swoja funkcję i tworzyć przyrost ciśnienia musi zaistnieć ruch obrotowy wirnika. Ruch obrotowy jest najczęściej generowany poprzez zewnętrzne działanie silnika elektrycznego, który za pomocą wału napędowego przekazuje moc obrotową. Obracające się łopatki wirnika powodują przemieszczanie się porcji gazów znajdujących się w obrębie kanałów łopatkowych. Kierunek przepływu, jak zostało to zaznaczone może być promieniowy lub osiowy. Podczas przepływu powietrza dostaje ono energii kinetycznej i ciśnienia statycznego.

Jakie wielkości charakteryzują pracę wentylatorów?

 1. Wydajność masowa – masa przepływającego czynnika w określonej jednostce czasu przez płaszczyznę wloty lub wyloty wentylatora,
 2. wydajność objętościowa – objętość przepływającego przez wentylator czynnika w jednostce czasu, wyliczana jako iloraz wydajności masowej i gęstości czynnika,
 3. spiętrzenie statyczne – różnica ciśnienia statycznego przy wlocie i wylocie wentylatora,
 4. spiętrzenie dynamiczne – różnica ciśnienia dynamicznego przy wlocie i wylocie wentylatora,
 5. spiętrzenie całkowite – suma przyrostu ciśnienia statycznego i dynamicznego,
 6. moc pobierania wentylatora – moc na wale napędowym,
 7. moc użyteczna – przyrost postaci użytecznej energii czynnika przepływającego w jednostce czasu,
 8. prędkość obrotowa wentylatora – ilość obrotów wirnika w jednostce czasu,
 9. sprawność całkowita wentylatora – iloczyn mocy użytecznej i mocy pobierania przez wentylator.
wentylator promieniowy

Wentylator promieniowy

Wentylatory promieniowe mają bardzo szerokie zastosowanie. Tłoczenie gazów, spalin, powietrza i innych mediów występuje niemal w każdym rodzaju produkcji przemysłowej, w elektrowniach, elektrociepłowniach, górnictwie, hutach, systemach wentylacji w budownictwie, układach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Mogą służyć do transportowania materiałów sypkich, granulatów i innych materiałów, półproduktów. Przykładem wykorzystania układów transportu pneumatycznego może być rozładunek cystern, silosów i zbiorników. Transport pneumatyczny jest także bardzo popularnym sposobem na transportowania materiałów z jednego do kolejnego punktu produkcyjnego czy przetwórczego w zakładach produkcyjnych.

Komentarze są wyłączone.