Kontrola drzwi przeciwpożarowych – kiedy i jak?

zielony kombajn zbożowy na polu
Kombajny John Deere z serii S – czy warto je kupić?
5 lutego 2019
Przewody urządzeń
Zastosowanie korytek kablowych
28 lutego 2019
Show all

Kontrola drzwi przeciwpożarowych – kiedy i jak?

Każdy właściciel bądź zarządca budynku zobowiązany jest do stosowania się wymogów ppoż w tym do przestrzegania zasad użytkowania elementów przeciwpożarowych.

Wszystko to co wchodzi w skład systemu ppoż musi być poddawane rutynowej kontroli oraz wszelkim czynnościom serwisowym. Dopiero wtedy można uznać, że określony system p.poż działa prawidłowo, że spełnia swoją rolę w 100%. Jednym z bardziej powszechnie stosowanych zabezpieczeń ppoż są drzwi ppoż, które są niejako barierą przeciwogniową budynku. W sytuacji wybuchu pożaru odgradzają one część objętą ogniem i umożliwiają sprawne przeprowadzenie ewakuacji.

Przeglądy drzwi ppoż

Wiele osób pyta kiedy i jak często przeprowadzić przegląd drzwi p.poż. Większość informacji dotyczących ich użytkowania i diagnostyki reguluje rozporządzenie § 3.2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w odpowiednich okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Czego dotyczy kontrola?

Drzwi p.poż muszą być przede wszystkim prawidłowo zamontowane zgodnie z wytycznymi specjalistów od ppoż. Odpowiednio powołane osoby powinny przynajmniej raz w roku skontrolować działania tego typu drzwi i dokonać przeglądu technicznego. Ten z kolei powinien dotyczyć znakowania drzwi ppoż, oceny swobody ruchu skrzydła drzwi, poprawność ich zamykania, osadzenia uszczelek, ościeżnicy, kontroli zamocowania samozamykacza. Dodatkowo każda czynność musi być zapisywana i sporządzona w protokole przeglądu. Jeśli fachowiec uzna, że jakaś część nie domaga bądź nie działa jak powinna  umieścić na drzwiach informację dotyczącą stanu faktycznego czy przegrody przeciwpożarowe są sprawne czy wymagają naprawy.  Więcej na temat drzwi ppoż dowiesz się na stronie Alufire.com– producenta ślusarki przeciwpożarowej aluminiowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *