Kursy UDT – czego właściwie dotyczą?

Zawory ze stali kwasoodpornej i ich zastosowanie
23 czerwca 2017
Jak zostać spawaczem?
28 czerwca 2017
Show all

Kursy UDT – czego właściwie dotyczą?

UDT to w skrócie Urząd Dozoru Technicznego, jest instytucją państwową powołaną w celu dozoru nad bezpieczeństwem urządzeń i instalacji technicznych. Co to dokładnie oznacza?

Wspomniane urządzenia i instalacje są ściśle określone w polskim prawie, a dokładnie w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 roku. Zalicza się do nich wszystkie urządzenia i zbiorniki stwarzające zagrożenie poprzez rozprężanie się gazów, znajdujących się w ich wnętrzu pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, ale także te, które są niebezpieczne przy wyzwoleniu energii kinetycznej lub potencjalnej w trakcie przemieszczania się ludzi i ładunków w ograniczonym zasięgu.

Chodzi dokładnie o wszystkie urządzenia ciśnieniowe, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. Rozporządzenie wspomina również o urządzeniach transportu bliskiego, dźwignikach, przenośnikach kabinowych i krzesełkowych.

Wszystkie takie urządzenia, instalacje czy pojazdy muszą być zarejestrowane. Podlegają więc specjalistycznym badaniom kontrolnym sprawdzającym, czy dane urządzenia mogą być bezpiecznie eksploatowane i użytkowane. Każde zarejestrowane i skontrolowane urządzenie ma więc założoną księgę rewizyjną.

Jak widać przepisy bardzo dokładnie określają wymagania dotyczące obsługi i sposobu eksploatacji tego typu urządzeń. Jest to praca wiążąca się z ogromną odpowiedzialnością, nie każdy się do niej nadaje, a każdy kto chce ją wykonywać musi posiadać odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Kwalifikacje do pracy uzyskuje się więc na specjalistycznych kursach i szkoleniach, dedykowanych pod konkretny rodzaj urządzenia. Kursant zdobywa tam wiedzę, nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Ukończenie kursu jest równoznaczne z przystąpieniem do egzaminu weryfikującego zdobytą wiedzę, a jego pozytywny wynik oznacza zdobycie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje uczestnika.

Największą popularnością cieszą się szkolenia dające uprawnienia na suwnice, kurs na operatora hydraulicznych dźwigów samochodowych, podestów czy hakowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *