kurs na hakowego

28 czerwca 2017

Kursy UDT – czego właściwie dotyczą?

UDT to w skrócie Urząd Dozoru Technicznego, jest instytucją państwową powołaną w celu dozoru nad bezpieczeństwem urządzeń i instalacji technicznych. Co to dokładnie oznacza? Wspomniane urządzenia […]