Kto musi posiadać instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

mieszkania na sprzedaż Warszawa
Ceny mieszkań na sprzedaż wciąż rosną
30 maja 2018
mieszkania deweloperskie śląsk
Mieszkania deweloperskie – Śląsk czy Małopolska?
19 czerwca 2018
Show all

Kto musi posiadać instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

instrukcja przeciwpożarowa

Prawo stanowi iż instrukcje bezpieczeństwa pożarowego wymagane są we wszystkich obiektach budowlanych i terenach gdzie ustanowione są strefy pożarowe. Dotyczy to budynków, które są przeznaczone do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, lub tez służą jako obiekty przemysłowe, magazynowe czy inwentarskie. Oprócz tych wytycznych IBP stosuje się także w budynkach o określonych w ustawie kubaturach. 

Co zawiera instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

To co zawiera instrukcja bezpieczeństwa pożarowego określone jest w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Znajdziemy w zapisach tego dokumentu następujące elementy:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej,
  • opis wyposażenia przeciwpożarowego w budynku oraz umiejscowienia,
  • instrukcje postępowania na wypadek wybuchu pożaru,
  • sposoby organizacji ewakuacji,
  • sposoby zapoznania użytkowników z instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
  • graficzne plany obiektów,
  • a także wiele innych istotnych dla bezpieczeństwa informacji.

Warto wiedzieć, że do znajomości i przestrzegania tejże instrukcji zobowiązani są wszyscy pracownicy bez żadnych wyjątków. Dlatego obligatoryjnie należy przeprowadzić szkolenie mające na celu zapoznanie pracowników zakładu z zapisami omawianej w tym artykule instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Dzięki temu właściciel ma pewność, że uzbroił pracowników w niezbędna wiedzę, oraz, że spełnił wymagania aktualnego prawa. Jednakże najważniejsze jest to, że pracownicy firmy, posiądą wiedzę, która może okazać się kluczowa w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Komu zlecić wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Obowiązek sporządzenia IBP należy do właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu, jednak opracowaniem nie zajmuje się samodzielnie. Wyżej wymieniona ustawa jasno wskazuje na to jakie osoba sporządzająca instrukcję powinna mieć uprawnienia. Najczęściej opracowaniem takich dokumentów, zajmują się wyspecjalizowane firmy, które działają w branży ochrony przeciwpożarowej i posiadają kadrę, która takie czynności może wykonać.

Co ważne istniejąca instrukcja powinna być poddawana aktualizacji nie rzadziej niż raz na dwa lata. jednak w przypadku, kiedy nastąpi zmiana w sposobie użytkowania budynku, lub jakakolwiek inna zmiana mogąca wpłynąć na proces technologiczny, który odbywa się w budynku, taka aktualizacja musi nastąpić niezwłocznie.

źródło: http://pol-poz.pl/instrukcje-bezpieczenstwa-pozarowego

 

Komentarze są wyłączone.